Phụ gia ngành nhựa là những chất đơn hoặc hợp chất hóa học. Chúng có thể  chất vô cơ, hữu cơ hay tổng hợp từ tự nhiên. Chúng được thêm vào nhựa để làm thay đổi, bổ sung một số tính chất của nhựa: màu sắc, độ dẻo, độ giòn,... Tùy theo mục đích của sản phẩm mà nhà sản xuất sẽ trộn hạt nhựa với phụ gia tương ứng.
Hiển thị